Privacy verklaring

Via de website www.tastyrecipes.nl worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TastyRecipes is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam;
 • Email-adres;
 • Je (persoonlijke) website;
 • IP-adres

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief; (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het aanmaken van een persoonlijk account op de (mobiele) website of in de app; (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het plaatsen van uw reactie; (wettelijke grondslag: toestemming.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Strato. Het privacybeleid van Strato vind u hier.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet gebruikt, zodat wij u niet persoonlijk kunnen herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind u hier.

Cookies
TastyRecipes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen

Third Party Cookies

Op www.tastyrecipes.nl worden advertenties van derden getoond. Deze derden kunnen ook gegevens, door middel van third party cookies, over u verzamelen. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze derden.Voor advertenties die door Google geplaatst worden, plaatst Google cookies om op basis van uw internet gedrag een bepaalde advertentie te tonen. Voor meer informatie en het beheer van deze DoubleClick cookies, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen. Daarnaast maakt deze website gebruik van DoubleClick for Publishers van Google, waardoor u niet telkens dezelfde advertentie te zien krijgt. Hiervoor worden verschillende cookies geplaatst. Voor meer informatie en uitschrijven voor DoubleClick cookies kunt u deze pagina van Google raadplegen. Ook worden er advertentie getoond via Awin, lees over de privacyverklaring van Awin hier alle informatie.

Duur van de opslag
TastyRecipes zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: TastRecipes houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd.
 • Het aanmaken van een persoonlijk profiel op de website: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw account te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het plaatsen van uw reactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het deelnemen aan een winactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoer
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Email-adres: info@tastyrecipes.nl onder vermelding van Privacy